گریز از آزادی

320,000 

نویسندهاريک فروم
مترجمعزت الله فولادوند
ناشرمرواريد
اندازه کتاب14*21 / جلد نرم

آیا آزادی مسئله ای روانی است؟
تاریخ اروپا و آمریکا در روزگار نوین بر محور کوشش برای آزادی از زنجیرهای سیاسی و اقتصادی و روحانی، که همواره انسان را در بند کشیده اند، دور می زند پیکارگران جنگهای آزادی ستمدیدگانی بودند که آزادیهای تازه می خواستند و در برابر صاحبان امتیاز قد برافراشته بودند وقتی طبقه ای برای رهایی خود از استیلا می جنگید، ایمان داشت که برای آزادی بشر به طور اعم تلاش می کند و بدین سبب می توانست به آرمانی متوسل شود، به آرزوی آزادی که در سینه همه ستمدیدگان ریشه دارد


اما در این نبرد طولانی و تقریبا مداوم، طبقاتی که در یک مرحله در برابر ستم جنگیده بودند، وقتی پیروز گشتند و امتیازات جدیدی به دست آوردند، با دشمنان آزادی همراه شدند علی رغم شکستهای بسیار، آزادی در مبارزاتی چند نیز پیروز شده است در این مبارزات، بسیاری جان بر سر این اعتقاد گذاردند که مرگ در تلاش علیه ظلم برتر از زندگی بدون آزادی است چنین مرگی بالاترین اثبات فردیت ، آنان بود گویی تاریخ در کار مدلل ساختن آن بود که انسان می تواند پر خود حکومت کند، برای خویش تصمیم بگیرد و آنگونه که مصلحت می بیند بیندیشد و احساس کند به نظر می رسید که نشان دادن کامل استعدادهای ….
فهرست مطالب
مقدمه مترجم
آیا آزادی مسئله ای روانی است؟
پیدایش فرد و ابهام مفهوم آزادی
آزادی در دوران رفورم
١- قرون وسطی و رنسانس
– دوران رفورم
انسان نوین و دو راهی آزادی
مکانیسمهای گریز
– قدرت گرایی
– تخریب
٣- همرنگی ماشینی
روانشناسی نازیسم
آزادی و دموکراسی
١- پندار فرد بودن
– آزادی و خودانگیختگی
خوی و سیر اجتماع
فهرست راهنما
ضميمه

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶

تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.