چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

430,000 

در انبار موجود نمی باشد

نویسندهکاظم علمداری
ناشرتوسعه
اندازه کتاب17*24 / جلد سخت

مقدمه ناشر

تاریخ در مفهوم مدرن آن، تنها رویدادهای گذشته را در بر نمی گیرد، بلکه امروزه مراد از تاریخ نوعی رویکرد و نگاه ویژه به رویدادهای گذشته است که بدون آن رویکرد ویژه، اساسا تاریخ به معنای جدید آن شکل نمی گیرد. به عبارت دیگر و آنچنان که کالینگوور در کتاب مشهور خود ایده و تاریخ می گوید، تفسیر عنصر اساسی و قوام بخش تاریخ است.


یکی از مهمترین رویکردها در بررسی تحولات تاریخی، رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. در این رویکرد، تاریخ باتوجه به دستگاه های باز تولیدکننده نظم اجتماعی و سیاسی، بررسی می شود. بدین ترتیب و براساس این روش، تاریخ می باید چگونگي تکوین و تحول همین دستگاه ها و نظم ناشی از آن را توضیح دهد. در واقع نگاه یادشده، نوعی تبارشناسی است که در فهم معضلات جامعه مورد مطالعه و کشف راه حل های آن به ما یاری می رساند. اهمیت این مسئله به ویژه در جوامعی که در حال گذار از ساختار سیاسی سنتی به ساختارها و نهادهای دمکراتیک هستند، بیشتر نمایان می شود. کتاب حاضر، تلاشی در جهت شکل دهی این شیوه بررسی و مطالعه تاریخی درباره ایران است. به بیان دیگر، تحلیل گسترۀ وسیع تاریخ ایران، با عنایت به رابطه میان ساختارهای سیاسی و اجتماعی – به ویژه دین و دولت – محور اساسی این کتاب است. نویسنده ضمن طرح مسئله ای نو در زمینه مطالعات تاریخی در ایران، با به کارگیری منابعی بسیار گسترده، حجم عظیمی از اطلاعات را دستمایه کار خود قرار داده و تلاش نموده است تا در نهاد اساسی مؤثر در شکل دهی نظم سیاسی را که امروزه نیز محور بسیاری از تأملات فکری و چالش های اجتماعی قرار گرفته اند، بررسی نماید. این دو نهاد که همانا دین و دولت هستند، در طول تاریخ ایران، کانون دو مقوله اساسی سیاست، یعنی «سلطه» و «مقاومت» بوده اند که به تدریج، با ورود به دوران جدید، مفهوم آزادی نیز که به گفته توکویل مسئله مرکزی سیاست در دوره جدید است …

فهرست مطالب:
پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ سوم
پیشگفتار چاپ ششم
طرح مسئله
فصل اول
دیباچه
– توسعه چیست؟
نگرش اجتماعی در این مطالعه
نظریه های عمده درباره علل عقب ماندگی ایران
– روش مطالعه و نظریه اصلی
ادغام دین و دولت، مقایسه اسلام و مسیحیت
یک اشتباه رایج
– رابطه انسان با طبیعت، یا نقش عامل جغرافیایی در توسعه
فصل دوم
رشد تمدن باستان
انقلاب کشاورزی عامل پیدایش تمدن های باستان
افزایش تولید
چرا تمدن روم و یونان باستان پیش افتاد؟
ویژگیها و برجستگیهای تمدن یونان (هلنی)
خلاصه
رشد فلسفه عقلی در یونان
سه موضوع اصلی فلسفه

در انبار موجود نمی باشد

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶

تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.