یونگ خدایان و انسان

265,000 

نویسندهآنتونيو مورنو
مترجمداريوش مهرجويي
ناشرمرکز
اندازه کتاب14*21 / جلد نرم

پیش گفتار
ایهام و پیچیدگی فوق العاده آثار انبوه یونگ، وظیفه کسی را که بخواهد کتابی در باب اندیشه های او بنویسد دشوار می کند یونگ به روانشناسی اعماق می پردازد و از آنجا که روانشناسی اعماق نیز به لایه های ژرف تر وجود مرموز ما می پردازد پس روانشناسی اعماق نمی تواند پدیده ای جدا و منفک از سایر پدیده ها باشد که به آسانی بتوان آن را کشف نمود و فهمید بعكس، روانشناسی اعماق می باید با کلیه عوامل مهمی که در تکوین شخصیت ما دست دارند


و به انسان به عنوان انسان می پردازند مربوط باشد بدین سبب یونگ در آرای خود پیوسته از منابع و عناصر گوناگونی که به باور او به فعالیت ضمیر نا آگاه مربوطند بهره می برد این پیچیدگی از یک سو و گستره نوشته های او از سوی دیگر، مسئله گزینش و دست چین آرای او را دشوار می کند با این حال شاید خواننده محتاط بتواند از میان تنوع فوق العاده ایده های یونگ به چند فکر اصلی که بخش عمده تفکر يونگ را تشکیل می دهد دست یابد، به ویژه به مفهوم سرنمونها ( آرکتیپها)، فردانیت، دین، سلامت ذهنی و آرای او در باب مسئله شر در این بررسی ما نمی خواهیم به تفصیل به همه جوانب کار بی سابقه یونگ بپردازیم، بلکه فقط اندیشه های اصلی او در باب دین و مفاهیم و عناصر مربوط بدان را پیش رو می نهیم یونگ پس از سالها پژوهش تجربی طاقت فرسا به این نتیجه رسید که دین غریزهای بشری است.
فهرست
پیشگفتار
ناآگاه جمعی
یکسرنمونها
دو غرایز
پانویس های پیشگفتار و فصل اول
– فرایند فردانیت
دشواریها
سرنمونهای ناآگاه جمعی
نمادگرایی
فرایند فردانیت
ا- سایه
– آنیما
٣۔ پیر دانا
۔ خویشتن
پانویس های فصل دوم
دین و فردانیتداد
زمینه های فلسفی
وجود عوامل دینی
ماهیت دین
علل تجربه دینی
درونه های دین
خدایان

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶

تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.