فضاي خالي

500,000 

موجود در انبار

[wpview type=”all”]

  مقدمه  
عبارات کوتاه و جملات همیشه شخصیت انحصاری خـود را دارند و به هیچ وجه با مطالب حجیم قابل مقایسـه نیستند. در این باره می‌تـوان گفت مفاهیم‌ِ درک ‌شده ابتدا در فضای ذهـن باز می‌شوند، آن‌گاه در هم می‌پیچند و چکیده‌ی آن‌ها‌ به صورت یک جمله که در برگیرنده‌ی کل مفهوم است به زمین‌ِ ذهـن می‌افتد و مانند خدنگی اسـتوار و شفاف، بدون لرزش در جای خود قـرار می‌گیرد.


یونگمی‌گوید: وقتی چند تکه چوب بومادران‌ِ دو وجهی در هوا پرتاب ‌شود پیش از آنکه بر زمین بیفتد، چندین ‌بار در هـوا چرخ می‌خورد و با امواجی‌ که در کیهان وجود دارد و با انرژی‌های محیط و تموجات ذهنی‌ِ پرتاب ‌کننده در  می‌آمیـزد. در ایـن هنگام هـر بار که بر زمیـن ریختـه می‌شود ساختار‌ِ قـرار  گرفتن‌ِ آن‌ها نمایانگر واقعیتی است که عوامل یـاد شده در آن تأثیر داشته‌اند.
به همین نحـو وقتی مطلب یا مفهـومی روزها و ساعت‌ها در ذهـن خودنمایی ‌کند و مد‌ت‌ها با آگاهـی، باورها و تجربیات شـخص در چالش و آمیزش باشـد و بارها و بارها در فضای ذهـن در هم بپیچـد، سرانجام به صورت عبارتی خلاصـه و شفاف، بـدون لرزش و تزلـزل در لحظـه‌ی خاصی بر زمین‌ِ ذهـن فرود می‌آیـد و در  جای خود اسـتوار می‌شـود. معمـولاً عبـارت یا جمله‌ای که چنیـن رونـدی را طـی کـرده اسـت در برگیرنده‌ی یک مفهوم یا یک مطلب بزرگ و در عین حال چکیده‌ی آن است.

مقدمه 15
پیشگفتار 17
فضای خالی در یک نگاه 20
زنـدگی
زندگی 25
زندگی از دید این قلم 38
اقیانوس‌ِ زندگی 40
ملوان 43
تعادل 44
تکنیک‌ها 46
مراقبه 50
باغبان 56
تنفس 58
عشق 60
ذهـن و دل
ذهن و دل 65
هویتِ ذهن 68
فضای ذهن و کارکنان آن 69
فکر 70
توجه 74
آسمان‌ِ ذهن 76
مراحل رشد 80
شکستن طلسم‌ِ ابرها 83
زمـان
زمان 87
تعریفی از زمان 90
دو وجه زمان 94
گذشته، حال، آینده 96
فضای خالی 100
این‌گونه به‌دست می‌آید 104
در برابرچنین کسی آشکار می‌شود 105
هویتِ فضای خالی

موجود در انبار

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

Phone: ۸۸۹۶۷۱۷۶

Fax: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.