حیات ذهن

450,000 

نویسندههانا آرنت
مترجممسعود علیا
ناشرققنوس
اندازه کتاب14*21 / جلد سخت

پیشگفتار مترجم
در یادداشت کوتاهی که ترجمه فارسی وضع بشر با آن آغاز شده است، اشاره کرده ام به جای خالی ترجمه کتابی دیگر از آرنت به نام حیات ذهن که بسیاری آن را واپسین اثر فلسفی مهم او می دانند. خوشحالم که اکنون توانسته ام با ترجمه کتاب او این غیاب را به حضور درآورم و امکان مواجهه خوانندگان بیش تری را با این اثر فراهم کنم.


آرنت طرح حیات ذهن را در قالب سه جلد ریخت: «تفکر»، «اراده» و «داوری» – سه جلوه مهم حیات ذهن که، به تعبير اليزابت یانگ – بروئل، جمهوری ذهن» را تشکیل می دهند. متأسفانه، مرگ آرنت در سال ۱۹۷۵، مجال اتمام این طرح را از او گرفت. آرنت در این هنگام دو جلد نخست را به پایان رسانده بود که پس از مرگش در سال ۱۹۷۸ به طبع رسیدند)، ولی از جلد سوم چیزی جز یادداشت هایی در کار نبود. گفته اند که «درست پس از مرگ آرنت»، نخستین صفحه جلد سوم «در ماشین تحریر او یافت شد، که فقط حاوی عنوان نوشته و دو سرلوحه از سیسرون و گوته بود». با این حال، در جلدهای اول و دوم کتاب اشاره هایی به داوری هست

“فهرست

پیشگفتار مترجم

یادداشت ویراستار انگلیسی

جلد اول : تفکر

درآمد

یادداشتها

نمود

سرشت پدیداری جهان

بود (حقیقی) و نمود (صرف): نظریه دو جهان

وارونه شدن سلسله مراتب متافیزیکی: ارزش سطح

بدن و نفس؛ نفس و ذهن

نمود و صورت ظاهر

من اندیشنده و خود: کانت

واقعیت و من اندیشنده: شک دکارتی و حس مشترک

علم و حس مشترک؛ تمایز نهادن كانت میان دریافت و عقل؛

حقیقت و معنا

ارای مو را

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶

تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.