تاریخ جمعیت های سری و جنبش های تخریبی

500,000 

موجود در انبار

[wpview type=”all”]

پیشگفتار:
ما جز بر آستانه نمیتوانیم ایستاد.
آنجا ایستادن نیز خود کار سترگی است.
انسان تقریبا از پگاه تاریخ خویش به ضرورت دریافت که زندگی گروهی برای او سودمندتر است و جوامع را پدید آورد، با پیچیده تر شدن حیات بشری و مناسبات آن، اندیشه دسته بندی های ویژه و تشکیل گروه های خاص برای عده ای ضرورت یافت، در نتیجه و بر اساس اهداف گونه گون، انجمن ها، محافل و فرقه های مختلفی به وجود آمدند، که برخی سری، بعضی محرمانه و تعدادی نیز، هم سری و هم محرمانه بودند، و بنا بر مبانی فکری اعضا و اهداف گروه با یکدیگر تفاوت داشتند.


دسته ای از این محافل و گروه ها از ابتدا از افکاری تباه ریشه می گرفتند، و شماری از آنها نیز در جوامعی که پلیدی بر آنها حاکم بود با نیت های پاک، برای حفظ و حراست از خوبی ها پدیدار شدند.
پاره ای از آنها صرفا محافلی بودند برای نخبگانی با ایده های نامتعارف و بدون بازتاب سیاسی، اجتماعی و بعضی دیگر از آغاز با اراده ای معطوف به قدرت، برای ایجاد دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، تاسیس شده و تا رسیدن به قدرت و در مواردی برای همیشه مخفی باقی ماندند.
تا قبل از قرن بیستم در رابطه با این پدیده عجیب تاریخ، تحقیقات چندانی صورت نگرفته بود و مطالب در خور توجهی در دسترس همگان وجود نداشت، اما در آن قرن مطالعات و بررسی های فراوانی در این باب انجام شد و نوشته های بسیاری منتشر گردید.

فهرست:
پیشگفتار
سرآغاز
مقدمه عمومی
– بخش اول
. شورش علیه اسلام
. جنبش های انقلابی و جمعیت های سری که برای انهدام اسلام تشکیل گردید
مقدمه ی بخش اول
– فصل اول
شورش خوارج
مذهب خوارج
– فصل دوم
انقلاب شیعه
– فصل سوم
جنبش های تخریبی که برای انهدام اسلام پدید گردید
– فصل چهارم
جمعیت های سری که برای انهدام اسلام ایجاد گردید

موجود در انبار

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

Phone: ۸۸۹۶۷۱۷۶

Fax: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.