انسان براي خويشتن

400,000 

[wpview type=”all”]

فهرست
پیش‎گفتار 7
فصل 1 مسئله 11
فصل 2 اخلاق اومانیستیک: دانش عملی هنر زیستن 17


1ـ اخلاق اومانیستیک در برابر اخلاق قدرت‌گرا 18
2ـ اصول اخلاقی ذهنی در برابر اصول اخلاقی عینی 24
3ـ دانش انسانی 31
4ـ سنت اصول اخلاقی اومانیستیک 36
5 ـ اصول اخلاقی و روان‎کاوی 42
فصل 3 طبع و منش آدمی 51
1ـ موقع انسان 51
الف ـ ضعف بیولوژیکی انسان 52
ب ـ دوگانگی‎های زیستی و تاریخی در انسان 53
2ـ شخصیت 63
الف ـ مزاج‎ها 64
ب ـ منش 67
1ـ مفهوم دینامیک منش 67
2ـ انواع منش‎ها: جهت‎گیری‎های غیربارور 75
الف ـ جهت‎گیری گیرنده 75
ب ـ جهت‎گیری استثماری 77
پ ـ جهت‎گیری مال اندوزی 79
ت ـ جهت‎گیری بازاری 81
3ـ جهت‎گیری بارور 98
الف) خصوصیات کلی 98
ب) عشق و تفکر بارور 110
4ـ جهت‎گیری‎ها در روند اجتماعی‏کردن 121
5 ـ ترکیب جهت‎گیری‎های مختلف 127
فصل 4 مسائل اخلاق اومانیستیک 133
1ـ خودخواهی، عشق به خود، سود شخصی 134
2ـ وجدان، بازگشت انسان به خود 157
الف ـ وجدان قدرت‌گرا 160
ب ـ وجدان اومانیستیک 175
3ـ خوشی و شادی 191
الف ـ خوشی معیار ارزش‎ها 191
ب ـ انواع خوشی‎ها 202
پ ـ مسئله‏ی وسایل و غایت‎ها 210
4ـ ایمان به منزله‎ی نشانی از منش 217
5 ـ نیروهای اخلاقی در انسان 231
الف ـ انسان، خوب یا شریر؟ 231
ب ـ سرکوبی در برابر باروری 247
پ ـ منش و حکم اخلاقی 252
6 ـ مطلق در برابر نسبی، کلی در برابر اخلاق ذاتی اجتماعی 260
فصل 5 مسئله‎ی اخلاق کنونی 267
رویه‎ی انسان در برابر زور و قدرت 268

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

Phone: ۸۸۹۶۷۱۷۶

Fax: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.