ادبیات گنوسی

430,000 

نویسندهاستوارت هالروید
مترجمابوالقاسم اسماعیل پور
ناشرهیرمند
اندازه کتاب17*24 / جلد سخت

پیشگفتار:
فقدان منابع اصیل ادبیات و نوشته های کنوسی به فارسی، نگارنده را بر آن داشت که برگزیده ای از مهم ترین آثار عرفانی صدر مسیحیت، معروف به رساله ها و انجیل های گنوسی را به پارسی برگرداند و تحلیلی بر آنها بنویسد.


اما نویسنده این سطور با بررسی تحلیل های متخصصان کیش گنوسی در ادوار گوناگون، بهتر دید که خود بیهوده قلم نفرساید و بهترین تحلیل ها را برگزیند و ترجمه کند. چاپ نخست آیین گنوسی و مانوی در سال ۱۳۷۳، ترجمه نگارنده، به راستی شامل نخستین گفتارهای بنیادی پژوهندگان کیش گنوسی مانند گیلز کیسپل، فیم پرکینز و دیگران بود که در دانشنامه دین ویراسته دین شناس و اسطوره شناس بزرگ قرن بیستم، میرچا الیاده برگزیده و به پارسی گردانده شده بود و در آن زمان تا حدی جای خالی تحقیقات پیرامون کیش گنوسی را پر می کرد. پژوهش های جدید و روزافزوين غربیان پیرامون آثار و نوشته های گنوسی به قدری فراگیر و جذاب است که نگارنده گاهی در گزینش آنها دچار تردید می شد. اما از میان انبوه کتاب ها و جستارهای مهم متخصصان، غیر از گفتارهای نخست آیین گنوسی و مانوی، که در اینجا از نو تصحیح و ویراسته شد، کتابی کوچک اما جامع از استوارت هالروید به نام کیش گنوسی، چاپ ۱۹۹۷ را مناسب دیدم که بخش های مهم آن را به عنوان درآمدی بر کتاب حاضر برگزینم و ترجمه کنم. مجموع جستارهای برگزیده را در دو بخش مجزا آورده ام. بخش نخست شامل بررسی و تحليل ابعاد گوناگون کیش گنوسی، تاریخچه آن از آغاز تا امروز، کیش گنوسی: بدعتی مسیحی، کیش مندایی، مانی و کیش مانوی، بررسی تطبیقی کیش مانوی و مسیحی است.
………………………
فهرست:
پیش گفتار
بخش نخست: بررسی و تحلیل
دیباچه ای بر ادبیات گنوسی
درآمدی بر کیش گنوسی
کیش گنوسی از آغاز تا سده های میانه
کیش گنوسی از سده های میانه تا اکنون
کیش گنوسی، بدعتی مسیحی
کیش مندایی
مانی و کیش مانوی
کیش مانوی و مسیحی
تاریخچه پژوهشهای مانوی
مانی و دین او: بررسی متون
بخش دوم: متون
انجیلهای گنوسی
انجيل توماس
انجیل حقیقت

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

تلفن: ۸۸۹۶۷۱۷۶

تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.