ياد شعرهاي شيرين دبستان (اشعار دبستاني از سال 1300 تا 1389)، تأليف: اکبر قره‌داغي،

قيمت: 250000 ريال

ياد داستان‌هاي دل‌انگيز دبستان (يک قرن داستان‌هاي دبستاني 1290 تا 1390)، تأليف: اکبر قره‌داغي،

قيمت: 350000 ريال

آس و پاس‌ها، نوشته:جرج اورول، ترجمه: اکبر تبريزي، قيمت: 175000 ريال

ابريشم، نويسنده: آله ساندرو باريکو، ترجمه دل‌آرا قهرمان، قيمت: 125000 ريال

اعترافات يک سالک، نويسنده:کوئيلو، مترجم: دل‌آرا قهرمان، قيمت: 160000 ريال

سالار مگس‌ها، نويسنده:ويليام گلدينگ، مترجم: حميد رفيعي، قيمت: 300000 ريال

وکيل شيطان، نويسند: موريس وست، مترجم: ماه‌منير مينوي، قيمت: 200000 ريال

هديه بزرگان، گردآورنده: اردشير بهجت، قيمت: 150000 ريال

پندار 2، نويسنده: ريچارد باخ، مترجم: دل‌آرا قهرمان / مهسا يزداني، قيمت: 150000 ريال (نشر شما)

جاناتان مرغ دريايي، نويسنده: ريچارد باخ، مترجم، مهسا يزداني، قيمت: 125000 ريال (نشر شما)

 

هيچ راهي دور نيست، نويسنده: ريچارد باخ، مترجم: دل‌آرا قهرمان، قيمت: 60000 ريال

هول حادثه نه حول فاجعه (مجموعه داستان کوتاه)، تأليف: اکبر قره‌داغي، قيمت: 40000 ريال

شازده کوچولو، نويسنده: آنتوان دو سنت اگزوپري، مترجم: دل‌آرا قهرمان، قيمت: 75000 ريال

فرهنگ پارسي بلوچي، نويسنده:غلامرضاآذرلي، قيمت: 250000 ريال

هايکو، پژوهش: ناهوکو تاواراتاني، قيمت: 200000 ريال

سبدي با صد شاخه گل، گلچيني از هايکو ژاپني پژوهش: ناهوکو تاواراتاني، قيمت: 200000 ريال

ديو از افسانه تا واقعيت، پژوهش: ناهوکو تاواراتاني، قيمت: 150000 ريال

دختر کشیش، مترجم: غلامحسین سالمی، قیمت: 250000 ریال

آشپزخانه مارگریت، مترجم: مریم قره¬سو، قیمت: 120000 ریال

پندار، مترجم: دل آرا قهرمان، قیمت: 150000 ریال

شناخت کافکا، تالیف: بهرام مقدادی، قیمت: 250000 ریال